Wolfganga Beinerta na Uniwersytecie Wroclawskim

Wyklad Wolfganga Beinerta na Uniwersytecie Wroclawskim środa, 25.10.2006. Godzina 18.15 Miejsce spotkania: Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Polskiej, Sala Mikulskiego, Plac Nankiera 15, 50-140 Wrocław, Polska Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowa? wyk?ad Wolfganga Beinerta, znanego niemieckiego typografa, grafika i artysty. Tematem spotkania była typografia w zachodnioeuropejskiej grafice użytkowej (Westeuropäische Typographie im Graphic Design). Spotkanie odbyło się 25 października 2006 r. o godz. 18.15 w Instytucie Filologii Polskiej (pl. Biskupa Nankiera 15) w sali Mikulskiego.

Twórca ten zajmuje się głownie luksusową grafiką użytkową, a główną część swojego wystąpienia oprał na analizie typograficznej własnych prac. Przedstawił on porównania czcionek, opisy ich charakteru, powiązania typografii z historią i jej wpływ na kształtowanie się czcionek oraz błędy typograficzne wynikające z niewiedzy osób składających tekst. Zasadnicza teza dotyczyła niezmienności typografii od pięciuset lat. Twórczość polega na subtelnym doborze części, które składają się na obraz: fotografa, czcionka, papier, układ czyli efekt działań typografa. Treść często się zapomina, jednak wrażenia emocjonalne dobrej grafiki użytkowej pozostają niezapomniane jak twierdzi Beinert Wolfgang. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, dr Ewa Repucho i dr Renata Aleksandrowicz. TŁumaczenie symultaniczne: dr Elzbieta Herden.

Informacje
Uniwersytecie Wroclawskim www.uni.wroc.pl

 

Ein Vortrag von Wolfgang Beinert an der Universität Breslau am Mittwoch, den 25.10.2006 über die Typographie im europäischen Grafikdesign.

Vortrag an der Universität Breslau, Polen, Mittwoch, den 25.10.2006. Godzina 18.15 (18:15 Uhr) Veranstaltungsort: Uniwersytet Wroclawski (Universität Wroclaw) Instytut Filologii Polskiej (Institut für Polonistik) Sala Mikulskiego (Mikulskisaal) Plac Nankiera 15, 50-140 Wroclaw, Polska (Polen).

Dieser Vortrag an der Universität Breslau am Institut für Polonistik ist eine Exkursion hinter die Kulissen des europäischen Top-Grafikdesigns. Er ist ein »Making of«, das anhand realisierter Grafikdesignprojekte von Wolfgang Beinert den elementaren Stellenwert der Typographie im Grafik- und Kommunikationsdesign vermittelt. An Originalarbeiten wird im Detail erklärt, wie derartige Projekte und Arbeiten entstehen und realisiert werden.

Schwerpunkte des Vortrags: Typo-Basics, Makro- und Mikrotypographie, Schrift ist nicht gleich Schrift, Schrift und Material, Schrift in unterschiedlichen Druck- und Produktionsverfahren, Schrift auf digitalen Benutzeroberflächen, Schrift im Prägedruck, Schrift und Druckfarben, Optimierung des typographischen Workflows, Raster- und Umbruchsysteme, Auftragsrecherche, Briefing, theoretische und praktische Herangehensweisen an einen Grafikdesignprojekt, Reinabwicklung, Präsentationstechniken und gewerbespezifischer Sprachschatz. Vortrag in deutscher Sprache mit polnischer Simultanübersetzung. Ansprechpartnerinnen: Frau Dr. Ewa Repucho und Frau Dr. Renata Aleksandrowicz Simultanübersetzung: Frau Dr. Elzbieta Herden.

Weiterführend Informationen
Universität Wroclaw www.uni.wroc.pl


Kommuniqués

Archiv